Aktuelno


U ovoj rubrici možete pratiti naše objave o aktuelnostima u vezi sa HOV  (isplata dividendi, pozivi za preuzimanje akcija, itd.)


- CG Broker-Diler AD-redovna skupstina... 
- CG Broker-Diler AD - važno obavještenje...
- Crnogorski Telekom počeo isplatu dividende...
- Zetatrans AD počeo isplatu dividende...
- MIG AD Podgorica isplaćuje akcionare...
- Marina AD i Napredak AD isplaćuju dividende...
- Hoteli Sveti Stefan počeli isplatu dividende...

Još info

Baneri

Montenegroberza

CDA

SCMN

SCMN

 

CG Broker-Diler je akcionarsko društvo osnovano 1996. godine u Podgorici.  Posjedujemo dozvole za brokerske, dilerske i poslove investicionog savjetnika. Naše reference su: dugogodišnje iskustvo u poslovima sa hartijama od vrijednosti, preko 60.000 klijenata u brokerskim poslovima, liderska pozicija po ostvarenom berzanskom prometu, sigurnost i profesionalna prepoznatljivost.

CG Broker-Diler – Vaš siguran izbor u poslovima
sa hartijama od vrijednosti!

 

 • CG Broker-Diler je renomirano ime u poslovima tržišta kapitala
 • CG Broker-Diler je član i jedan od najvećih akcionara Montenegroberze
 • CG Broker-Diler ima članstvo kod CKDD koje vodi registar emitenata, registar hartija od vrijednosti i vrši kliring i saldiranje berzanskih transakcija


VAŽNO obavještenje za klijente "CG Broker-Diler"-a (Društvo):

 • Na dan 30.03.2022. godine Društvo privremeno obustavlja obavljanje osnovne djelatnosti. Odluka je donijeta zbog otežanih uslova poslovanja, a u cilju očuvanja adekvatnosti kapitala Društva. Na inicijativu menadžmenta Društva skupština akcionara je donijela Odluku o privremenoj obustavi, a na naš zahtjev Komisija za tržište kapitala je 30.03.2022. godine donijela Rješenje o privremenoj obustavi dozvole za rad Društvu na period od 12 mjeseci;

 • Na dan 30.03.2022.g. prestajemo  sa prijemom naloga od klijenata za kupoprodaju finansijskih instrumenata i povlačimo iz sistema berze sve postojeće naloge klijenata;

 • Svim klijentima izvršićemo prenos finansijskih instrumenata sa rezervisanih pozicija kod Društva na njihove slobodne pozicije. Provjeru svojih pozicija klijenti mogu izvršiti u direktnom kontaktu sa Društvom, putem telefona i/ili e-maila, kao i provjerom kod Centralnog klirinško depozitarnog društva (CKDD);

 • Za prenos novčanih sredstava klijenata sa klijentskog računa kod Društva na vlastite račune klijenata, klijenti mogu kontaktirati Društvo putem telefona i/ili e-maila svakim radnim danom od 10-12 časova (ponedeljak-petak). 
    
     

   telefon: +382 20 230489        e-mail adresa: cgbroker@t-com.me 


Indexi

MNSE10,
Vrijednost: 1029.62,
[Promjena 5.16, (0.50%)]

MONEX,
Vrijednost: 14450.44,
[Promjena 65.67, (0.46%)]

10 zadnjih poslova

Simbol |  Cijena  |  Promjena

PREN      0.9510      (-0.11%)

PREN      0.9510      (-0.11%)

PREN      0.9510      (-0.11%)

PREN      0.9500      (-0.21%)

PORT      0.2450      (-7.79%)

JGPK      12.5500      (-0.40%)

TITI      4.0000      (0.00%)

LUBA      0.7000      (-3.62%)

PORT      0.2650      (-0.26%)

LUBA      0.7980      (9.87%)