Investiciono savjetovanje

 
 

 

Poslovi investicionog savjetnika se odnose na davanje investitoru ili potencijalnom investitoru savjeta o prednostima kupovine, prodaje, upisa ili preuzimanja hartija od vrijednosti.

CG Broker-Diler u poslovima Investicionog savjetovanja akcenat stavlja na edukativno-informativnu ulogu u odnosu sa klijentima.