Novosti, vijesti, aktuelnosti...

 
 
 

Crnogorski Telekom AD počeo isplatu dividende akcionarima

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 22.09.2021. godine Crnogorski Telekom AD je počeo isplatu dividende akcionarima, za poslovnu 2020. godinu. Isplata se vrši posredstvom šaltera CKB-a. Bruto iznos dividende po akciji je 0,02 €, a pravo na dividendu imaju svi akcionari koji su posjedovali akcije na dan 23.06.2021. godine, tj. na dan donošenja Odluke o raspodjeli dobiti. 

Zetatrans AD počeo isplatu dividende akcionarima

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na dan 30.08.2021. godine počela je isplata dividende akcionarima Zetatrans AD Podgorica. Dividenda iznosi 0,11€ po akciji (buto iznos). Isplata dividende se vrši u skladu sa Odlukom donijetom na sjednici skupštine akcionara od 29.06.2021. godine, tako što se akcionarima koji imaju žiro-račun kod NLB taj iznos uplaćuje direktno, a ostali akcionari treba da kontaktiraju Zetatrans i da dobiju potrebne instrukcije za način naplate svoje dividende. 

MIG AD Podgorica počeo da isplaćuje akcionare

vesti/strelica_gore_205px.jpg

Na dan 06.08.2021. godine, Društvo za menadžment poslove i upravljanje nekretninama "MIG" AD Podgorica, počelo je da isplaćuje akcionare, a po osnovu Odluke o smanjenju kapitala koja je donijeta na dan 05.04.2021. godine. Svi akcionari koji na taj dan posjeduju akcije simbola MIGF imaju pravo na naznačenu isplatu.  Iznos za isplatu je 0,67 EUR po akciji i isplata se vrši posredstvom Hipotekarne banke. Akcionarima je data mogućnost da podignu novac u narednih šest mjeseci, počev od 06.08.2021.g. 

Marina AD i Napredak AD isplaćuju dividende 

vesti/lupa.bmp

Marina AD Bar isplaćuje dividendu iz neraspoređene dobiti,  po osnovu Odluke skupštine akcionara od 07.04.2021. godine. Bruto iznos dividende je 0,11 EUR.
O načinu isplate akcionarima - fizičkim licima potrebno je kontaktirati Društvo.

Napredak AD Kotor isplaćuje dividendu akcionarima, na osnovu Odluke skupštine akcionara održane 30.06.2021. godine. Bruto iznos dividende je 0,005 EUR i isplaćuje se posredstvom mreže filijala CKB, počev od 04.08.2021. godine. 

Hoteli Sveti Stefan AD počeli isplatu dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na dan 27.07.2021. godine Hoteli Sveti Stefan AD Budva počeli su isplatu dividende iz poslovne 2020. godine. Isplata je u neto iznosu 0,05688 EUR po akciji i vrši se posredstvom mreže filijala CKB-a. 

Jugopetrol AD počinje na dan 26.07.2021.g. isplatu dividende

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 26.07.2021. godine Jugopetrol AD počinje sa isplatom dividende akcionarima. Isplata dividende će se vršiti na osnovu Odluke sa redovne skupštine akcionara, održane 16.06.2021. godine.
Dividende će se isplaćivati preko mreže filijala Erste banke AD Podgorica, u neto iznosu od 0,364 EUR po akciji. 

Elektroprivreda CG počinje sa isplatom dividende

vesti/olovka crvena.bmp

Na osnovu odluke skupštine akcionara, koja je održana 29.06.2021. godine, Elektroprivreda Crne Gore AD, na dan 20.07.2021. godine počeće isplatu dividende akcionarima iz poslovne dobiti ostvarene u prošoj godini.
Bruto iznos dividende je 0,29 € i isplaćuje se posredstvom mreže filijala Prve banke Crne Gore. 

Telekom AD počinje isplatu drugog dijela dividende iz 2019. godine

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na dan 19.05.2021. godine, posredstvom šaltera CKB-a, počinje ispalata dividende akcionarima "Crnogorski Telekom" AD.

Dividenda od 0,04 € u bruto iznosu, odnosno 0,0364 € u neto iznosu, je drugi dio dividende iz poslovne 2019. godine.  

Jugopetrol AD počeo isplatu divididende akcionarima

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 19.04.2021. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu akcionarima, a na osnovu Odluke sa vanredne skupštine akcionara održane 30.03.2021. godine.
Isplata se vrši preko mreže filijala Erste banke AD Podgorica. Dividenda po akciji iznosi 0,30 EUR u bruto iznosu, odnosno 0,273 EUR u neto iznosu.
  

Crnogorski Telekom AD od 11.11.2020. isplaćuje dividendu

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma AD od 23.09.2020. godine, počinje isplata dividende iz poslovne 2019. godine.
Dividenda u bruto iznosu od 0,04 € će se isplaćivati posredstvom šaltera Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, počev od 11.11.2020. godine.
  

Crnogorski Telekom donio odluku za dividende

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na skupštini akcionara Crnogorskog Telekoma AD koja je održana 23.09.2020.godine odlučeno je da se 1.890.958 eura – odnosno 4 centa po akciji – isplati akcionarima na ime dividende, dok će se preostali dio dobiti u iznosu od 2.401.379 eura raspodijeliti u zadržanu dobit. 

Na dan 16.07.2020. godine počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrola

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Jugopetrol AD, koja je donijeta 18.06.2020. godine, na dan 16.07.2020. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende akcionarima. Bruto dividenda po akciji iznosi 0,50 EUR, odnosno 0,455 EUR u neto iznosu. 

Važno obavještenje o privremenom načinu rada

vesti/logo CG broker-Diler.jpg

Uvažavajući donijete mjere od strane Vlade Crne Gore, a u cilju prevencije i zaštite klijenata i zaposlenih od širenja korona virusa, obavještavamo sve klijente da smo privremeno izmijenili režim rada sa strankama. Naime, počev od 16.03.2020. godine prestajemo sa neposrednim fizičkim kontaktima. Za sve informacije u vezi sa berzanskim poslovanjem, kao i u vezi svih aktivnosti sa kupoprodajnim nalozima, klijenti kao način komunikacije sa nama mogu koristiti e-mail adresu: cgbroker@t-com.me ili telefone: 020 230 489 i 230 490
Važenje ovog načina rada je predvidjeno na period od 15 dana, odnosno tokom trajanja naznačenih mjera. U očekivanju razumijevanja, srdačno Vaš "CG Broker-Diler" AD.
  

Elektroprivreda AD počela sa isplatom dividende

vesti/olovka.jpg

Na dan 31.12.2019. godine počela je isplata dividende akcionarima Elektroprivrede Crne Gore AD Nikšić, po Odluci skupštine akcionara od 27.12.2019. godine. Bruto dividenda iznosi 0,36 € po akciji, a isplata se vrši posredstvom Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica.

  

Napredak AD Kotor na dan 27.08.2019.g. počeo isplatu dividendi

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara, koja je donijeta 28.06.2019. godine, posredstvom mreže filijala CKB, počev od 27.08.2019. godine, vrši se isplata dividende akcionarima. Dividenda iznosi 0,0026 € po akciji (bruto iznos). 

Luka Kotor AD na dan 25.07.2019. godine počela isplatu dividende

vesti/lupa.bmp

Na osnovu Odluke skupštine akcionara koja je donijeta na dan 26.06.2019. godine, Luka Kotor AD iz Kotora, počela je isplatu dividende akcionarima posredstvom mreže filijala CKB, počev od 25.07.2019. godine. Bruto iznos za isplatu je 0,276 EUR po akciji. 

Crnogorski Telekom AD isplaćuje dividendu od 3.07.2019.g.

vesti/Deutsche_Telecom_Beta_205px.jpg

Na osnovu Odluke skupštine akcionara Crnogorskog Telekoma, koja je donijeta na dan 29.05.2019. godine, počinje isplata divididende. Bruto iznos dividende po akciji je 0,10 EUR i isplata počinje na dan 03.07.2019. godine, posredstvom mreže filijala CKB Banke. 

Jugopetrol AD 27.06.2019. godine počinje isplatu dividende

vesti/jugopetrol1-310x165.jpg

Na dan 27.06.2019. godine, posredstvom mreže filijala Erste banke, počinje isplata dividende za akcionare Jugopetrol AD. Dividenda po akciji je 0,97 € u bruto iznosu, odnosno 0,883 € neto iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 28.05.2019. godine, tj. na dan održavanja skupštine akcionara na kojoj je donijeta Odluka. 

Budvanska rivijera AD od 15.06.2019.g. isplaćuje dividendu

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Hotelska grupa "Budvanska rivijera" AD počinje sa isplatom dividende na dan 15.06.2019. godine. Ispalta će se vršiti posredstvom filijala CKB, a neto dividenda po akciji iznosi 0,14595697 €. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su to bili na dan 24.04.2019.g. tj. na dan donošenja ove odluke.   

Godišnje skupštine akcionara sa najavom raspodjele dobiti

vesti/olovka.jpg

Societe Generale banka Montenegro, Jugopetrol AD i Crnogorski Telekom zakazali su godišnje skupštine akcionara na kojima će se izmedju ostalog razmatrati predlozio odluka  o raspodjeli dobiti. Sjednice su zakazane za 15. maj; 28. maj  i 29. maj ove godine.   

"Plantaže" AD Podgorica isplaćuju dividendu preko šaltera CKB

vesti/graf.jpg

Kompanija "Plantaže" AD Podgorica počela je sa isplatom dividendi na osnovu odluke skupštine akcionara od 29.06.2018. godine. Isplata za domaća fizička lica vrši se posredstvom šaltera CKB, počev od 17.12.2018. godine. Neto dividenda po akciji iznosi oko 0,00345 eur. 

Jugopetrol AD počinje isplatu dividende preko CKB banke

vesti/graf.jpg

Na dan 29.06.2018. godine, Jugopetrol AD je počeo isplatu dividende preko mreže filijala CKB banke.  Ukupan bruto iznos dividende je 4.514.352 EUR, odnosno 0,97 EUR po akciji bruto (0,88 EUR neto) iznos. Pravo na dividendu imaju akcionari koji su upisani u spisak akcionara na dan 31.05.2018.godine (datum donošenja Odluke o raspodjeli dobiti  za poslovnu 2017. godinu). 

Jugopetrol AD je opredijelo za dividendu akcionarima 4,5 miliona eura 

vesti/graf.jpg

Na skupštini akcionara Jugopetrol AD, odrzanoj 31.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende u ukupnom iznosu od 4,5 miliona eura, što predstavlja 0,97 € po akciji u bruto iznosu, odnosno oko 0,88 € u neto iznosu.


 

Luka Kotor raspodjeljuje dividendu u akcijama i novcu

vesti/lupa.bmp

Na skupstini akcionara Luka Kotor AD odrzanoj 18.05.2018. godine donijeta je odluka o raspodjeli dividende akcionarima iz dobiti 2017. godine u iznosu 439.830,00€. Takođe, donijeta je i odluka o novoj emisiji akcija po osnovu pretvaranja rezervi Društva u akcionarski kapital u iznosu od 2.318.886,49€. 

Societe Generale Montenegro banka donijela Odluku o isplati dividende

vesti/olovka crno-zlatna.jpg

Na skupštini akcionara odrzanoj 16.05.2018. godine  donijeta je odluka o raspodjeli dobiti akcionarima za 2017. godinu u bruto iznosu 3.695.636,24€.